top of page

’Ungarn er andet end Orbán’

En usædvanlig bogreception vidnede om en særlig sameksistens mellem Ungarn og Vestjylland.


Den ungarske konsul Sára Szabó holdt tale ved receptionen.


SAMEKSISTENS deltog ved en reception for bogen Den Skjulte Alliance, skrevet af Søren Peder Sørensen. Bogen omhandler ankomsten af en ungarsk bataljon udskrevet i tysk krigstjeneste til Lønborg-Vostrup pastorat ved Ringkøbing Fjord og det fællesskab og krigsmodstand, det syv uger lange ophold udmøntede sig i.


Fredens våben

Da den ungarske bataljon kom til Danmark lige før påske i 1945 for at kæmpe de sidste kampe sammen med nazisterne, kunne ingen endnu vide, at de ville slutte sig til modstandsbevægelsen, og at denne dristige beslutning ville føre til et ubrydeligt venskab mellem Ungarn og Danmark, og at nogle vestjyder kom til at tale ungarsk.

Søren Peder Sørensens forskning er på alle måder overraskende - en velkommen hån mod alle, der ønsker andre ondt med våben i hånd.


Litteratur om fortid til nutid

Som et karakteristisk træk i beretningen om sameksistensen mellem nogle ungarere og nogle danske vestjyder – en trædesten så at sige mellem fortid og nutid - holdt forfatteren til Den skjulte Alliance og hans kone Tove bogreception den 22. november i Københavns Sydhavn.

Det var en reception med indbudte, der hver for sig havde bånd til det gamle ungarsk-danske venskab. En broget skare af efterkommere og folk fra Ungarn.


Tove og Søren Peder Sørensen (med bogen), Egon Clausen, Jørgen og Leif Bork Hansen, hvis far Anders Bork Hansen spillede en stor rolle i forholdet til den ungarske bataljon.


Et eventyr blev rollemodel

Søren Peder Sørensen fortalte i et kort foredrag om bogen og dens tilblivelse. Han sagde at det havde ligget den ungarske kaptajn Zoltán Világi på sinde, at vi her i landet skulle forstå, at Ungarn var noget andet end de berygtede Pilekorsfolk ”og” – her så taleren ud i rummet ”i dag er Ungarn også andet end Orbán.”

Efter foredraget talte de indbudte på kryds og tværs. Vi var alle nysgerrige efter at kende hinandens forbindelser til et eventyr, der kan blive rollemodel for den der vil vinde freden.


Festtaler med indhold og udtryk

Egon Clausen, der er kendt for sine mange bøger og sit arbejde i DR, holdt en lille tale på klingende vestjysk, så vi ved det eksotiske kaffebords lækkerier også sprogligt kunne begribe autenticiteten.

Sára Szabó, der er konsul ved den ungarske ambassade, var i egen person – på engelsk og ungarsk - venskabets tilsvarende virkeliggørelse.

Der skal afsløres en mindesten i Lønborg til næste år. Man kan allerede se billedet af den i bogen.


Comments


bottom of page