top of page

Unge fra udsatte boligområder uddanner sig som aldrig før

Der er kommet markant flere personer med anden etnisk baggrund i uddannelse de seneste 20 år.


Modelfoto: Wix


Siden 2000 har børn og unge i såkaldte udsatte boligområder øget deres chancer for at klare sig godt i livet markant – og de klarer sig på en række områder bedre end deres jævnaldrende i befolkningen.

Det slår for eksempel igennem på skole og uddannelse, hvor en større andel af børn og unge i de udsatte områder afslutter folkeskolen, begynder på en ungdomsuddannelse eller gennemfører en videregående uddannelse.

Det viser en undersøgelse, som VIVE har foretaget for Landsbyggefonden. Her undersøges de boligsociale helhedsplaners betydning for at skabe bedre livschancer for børn og unge med en socialt udsat baggrund. Godt 200.000 mennesker bor i dag om boligområder, der er omfattet af en boligsocial helhedsplan.


Flere formår at øge deres chancer i livet

VIVEs undersøgelse har fokus på børn og unge i familier, hvor en eller begge forældre ikke er i uddannelse eller beskæftigelse og har grundskolen som højeste uddannelse. For skolebørn med baggrund i et MENAPT-land – det vil sige Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet – har syv ud ti børn i udsatte boligområder mindst én forælder i denne gruppe. For områdernes øvrige – fortrinsvis etnisk danske – skolebørn er tallet fire ud ti.

Der er klare tegn på, at de boligsociale helhedsplaner bidrager positivt. I de støttede boligområder havde ni procent af de 29-årige kvinder med MENAPT-baggrund i 2000 afsluttet en videregående uddannelse. I 2019 var andelen vokset til 42 procent og var dermed på niveau med befolkningen generelt. For de øvrige kvinder i de støttede områder var tallet steget fra 18 til 39 procent. Når det gælder de 29-årige mænd – uanset baggrund – steg andelen fra 10 til 25 procent.


De boligsociale helhedsplaner nytter

”Vi ser mange tegn på, at boligsociale helhedsplaner bidrager væsentligt til at styrke børn og unges chancer og skabe en god vej for dem til at blive selvforsørgende som voksne. Derfor vil der fortsat være behov for det kommunale og det boligsociale samarbejde i helhedsplanerne, fordi netop det samspil ser ud til at kunne løfte borgerne i de udsatte områder,” siger Gunvor Christensen, projektchef i VIVE og hovedforfatter til rapporten.

Undersøgelsen bygger på unikke data fra en undersøgelse blandt cirka 1.300 unge, der deltager i boligsociale aktiviteter i udsatte boligområder. Undersøgelsen er den hidtil første af sin art.


Commentaires


bottom of page