top of page

Unge med indvandrerbaggrund i flertal på 14 gymnasier

Andelen af såkaldte indvandrere og efterkommere i gymnasiet er steget fra 8,0 pct. i 2005 til 12,0 pct. i 2018. Især andelen af ”efterkommere” i gymnasiet er steget – fra 3,7 pct. i 2005 til 8,9 pct. i 2018.

Det skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

– Den stigende andel efterkommere på gymnasierne skal ses i sammenhæng med, at efterkommerne generelt udgør en større andel i den unge befolkningsgrupper, siger Lene Riberholdt, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

På 14 gymnasier var flertallet af eleverne enten såkaldte indvandrere eller efterkommer i 2018. 11 af de 14 gymnasieskoler ligger i Region Hovedstaden.

– Gymnasier med meget lave andele af elever med dansk oprindelse, har typisk en stor andel efterkommer fra ikke-vestlige lande. De tre internationale skoler blandt de 14 gymnasier har omvendt større andele indvandrere og personer fra vestlige lande, siger Lene Riberholdt.

Høje Taastrup Gymnasium er eneste nye på listen i forhold til en lignende opgørelse i 2016.

– Opgørelserne fra 2016 og 2018 tyder på, at elevsammensætningen i forhold til herkomst på gymnasier med en lav andel af elever med dansk oprindelse, har været ret stabil de seneste år, siger Lene Riberholdt.

コメント


bottom of page