top of page

Væsentlige historier, vi kan identificere os med

Netavisen Sameksistens er en konstruktiv stemme i et negativt kritisk mediebillede.


Vi vil være en positiv stemme i debatten. Ikke jubeloptimister, men realistiske formidlere af den gode historie fra mennesker nede på jorden i virkelighedens verden. Der er nok medier, der med et negativt kritisk udgangspunkt fokuserer på sensation og konflikt. Vi vil være et medie, der med et positivt kritisk udgangspunkt fokuserer på væsentlighed og identifikation. Mange læsere vil nok kende begreberne som de journalistiske nyhedskriterier. Aktualitet står øverst som altid gældende i journalistisk. Ordet kommer af jour som betyder dag. Så derfor skal nyheder selvfølgelig være dagsaktuelle.

Vi fokuserer på væsentlighed og identifikation Men her hører enigheden op. Vi fokuserer på væsentlighed i sagen selv, ikke personfnidder og konflikt som meningsløse skænderier. Hvis konflikt derimod berører noget væsentligt i sagen og kan gøre os klogere på sagens pro and cons, så er vi helt med. Vi fokuserer på identifikation, altså noget læseren kan identificere sig med. Vi stiller et spejl op for læseren, så vi alle kan møde mennesker med forskellige baggrunde og livsvilkår, sætte os i deres sted, forstå dem, føle med dem, og om muligt engagere os for dem. Sensation har ingen større betydning for os – andet end at det selvfølgelig er sjovt at læse noget anderledes og overraskende. Men vi bringer ikke noget for sensationens egen skyld.

Gør en forskel for mennesker helt nede på jorden Nok om det. I denne uge har vi et par dejlige historier om mennesker som engagerer sig for deres medmennesker i et tværkulturelt netværk i Svendborg. Vi er helt nede på jorden her, langt væk fra de bonede gulve på Christiansborg, hvor politikere næste kun har berøring med samfundet gennem medierne. Vi håber også de læser med her og oplever netavisen Sameksistens som et godt supplement til det øvrige mediebillede. Vel mødt til mangfoldigheden! Vi er ikke bange for at bringe de konstruktive nyheder om mennesker der skaber positiv forandring i egne og andres liv. Væsentlige historier, vi kan identificere os med.

Nyhedskriterierne – sådan husker du dem:

  • A – Aktualitet

  • V – Væsentlighed

  • I – Identifikation

  • S – Sensation

  • Og Konflikt


Kommentare


bottom of page