top of page

Vesten må intensivere arbejdet for at sikre tros- og religionsfrihed i verden

De allerfleste mennesker i verden må leve under religiøs forfølgelse, viser en ny rapport. CKU samarbejder med panafrikansk organisation for at fremme dialog mellem kristne og muslimer på kontinentet, hvor forfølgelserne er værst.Ikke en brøkdel, ikke halvdelen, men op mod to tredjedele af verdens befolkning bor i lande, hvor trosfriheden bliver alvorligt krænket.

Det konkluderer ny omfattende trosfrihedsrapport fra Aid to the Church in Need, ifølge Kristeligt Dagblad. Problemerne med religiøs forfølgelse er især graverende i stribevis af afrikanske lande, skriver avisen.

Situationen kommer ikke bag på Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde, der har oprettet en afdeling, der især advokerer for tros- og religionsfrihed og desuden administrerer en pulje fra Udenrigsministeriet kaldet ”ToRF-vinduet”, der støtter udviklingsorganisationer, som kæmper for at fremme tros- og religionsfrihed i deres arbejdslande.

- Stigningen af diskrimination i Afrika syd for Sahara er stærkt bekymrende, udtaler Filip Buff Pedersen, der er politisk rådgiver i CKU.

CKU begyndte for flere år siden et samarbejde med den panafrikanske dialogorganisation PROCMURA for at adressere problemet gennem et samarbejde mellem kristne og muslimer.

- Friheden til at tro som man vil og ikke at blive diskrimineret på grund af tro er central - både når det drejer sig om demokrati og fredelig sameksistens men også fattigdomsbekæmpelse, udtaler Daniel Nygaard Madsen, der er CKU’s projektleder for PROCMURA projektet.

PROCMURA arbejder med fred og forsoning i nogle af de lande, der bliver nævnt som de værste: Burkina Faso, Cameroun, Nigeria og Mali.

Daniel Nygaard Madsen forklarer om baggrunden:

- Strid mellem agerdyrkere og nomader i Sahelområdet har i en årrække medført spændinger mellem kristne og muslimer, men de religiøse overtoner er steget markant på det seneste. Netop derfor er PROCMURA’s arbejde så vigtigt, idet dialogen mellem kristne og muslimer i fx det nordlige Cameroun tager religion alvorligt, hjælper til at nuancere konfliktforståelsen, finder lighedspunkter og samarbejdsmuligheder og understreger respekten for den andens ret til at tro forskelligt.

Når hele to tredjedele af verdens befolkning ifølge rapporten lider under forfølgelse på grund af deres tro, skyldes det blandt andet at de lever i nogle af verdens mest folkerige lande såsom Indien, Pakistan og Kina.

- Det er vigtigt at Danmark, EU og Vesten i det hele taget svarer tilbage med massiv beskyttelse af den grundlæggende rettighed som tros- og religionsfrihed, pointerer politisk rådgiver i CKU Filip Buff Pedersen.


Comments


bottom of page