top of page

Vi danner par med personer, der ligner os selv

Hvordan danner den danske befolkning i alderen 35-59 år par med hinanden?

Det har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd sat sig for at undersøge. En ny analyse viser en klar tendens:

Af personer, der oftest finder sammen med en person fra en bestemt klasse, er finder de fleste sammen med en person fra samme klasse som den selv. Hele 57 procent af personer fra arbejderklassen finder sammen med en person, som også er i denne kategori.

Den mindst sandsynlige kombination er, at en person fra den højere middelklasse danner par med en fra arbejderklassen. Her er vi nede på 18 procent.

Analysen viser også, at der i dag er flere enlige på tværs af alle klasser i Danmark end for 20 år siden. Det er dog mest almindeligt at bo alene, hvis man er en del af klassen uden for arbejdsmarkedet. Her er over halvdelen enlige.

Samtidig er andelen af personer, der ikke har børn, også stigende for de fleste klasser. Undtagelsen er overklassen, som er den eneste klasse, hvor andelen af både mænd og kvinder med børn i dag er højere end for 20 år siden.

Comments


bottom of page