top of page

Vi kæmper for menneskeret og menneskeværd

Opdateret: 11. jan. 2021

Redaktøren gør status på Netavisen Sameksistens, siden han overtog den for et år siden.


Den 1. juni er det præcis et år siden jeg overtog Netavisen Sameksistens sammen med et hold frivillige skribenter. Avisen var truet af lukning, og jeg trådte til, fordi jeg mener, den er en vigtig stemme i dagens Danmark.


Hjemmesiden har støt og roligt fået flere og flere brugere, så vi de fleste uger er oppe på omkring 1.000 unikke brugere. Ikke blot besøg og sidevisninger, men individuelle brugere. I januar toppede antallet med 8.800 brugere på en uge. Det var, da vi skrev fra en racismekonference på Christiansborg.

Udviklingen viser, at læserne står vagt om demokrati og menneskerettigheder og bekæmper enhver ansats til racisme og diskrimination, både den skjulte og den åbenlyse. Hver gang vi udsender artikler om emnet, får vi masser af hits på Facebook og et stigende antal brugere af hjemmesiden.


Min ambition er dog, at flygtninge og indvandrere ikke hele tiden skal problematiseres i en debat for og imod, men præsenteres som det positive aktiv i vores samfund, som de i virkeligheden er.

Jo, vi påtaler og protesterer imod ethvert brud på menneskerettighederne, men vi demonstrerer også med levende reportager og indfølende portrætinterviews, at mennesker er mennesker, uanset hvor de kommer fra, og at alle mennesker rummer de samme håb og drømme for deres børn og familier og bidrager efter evne i det samfund, vi er fælles om. Vi kæmper både for menneskeret og for menneskeværd.


Her kommer kunst og kultur ind som naturlig livsudfoldelse for alle mennesker, enten de er i underskud eller i overskud. Kunst kan både være terapi og udløb for sprudlende kreativitet.

Samtidig anmelder vi bøger og film som har med sameksistens at gøre i en eller anden grad.


Indimellem stiller vi skarpt på klima og miljø. Coronakrisen har lært os, at vi lever under samme vilkår, enten vi er nytilkomne eller langtidsdanskere. Smitten gør ikke forskel på etnicitet, kultur og hudfarve. På samme måde er vi alle underlagt jordens klima og miljø. Hvis vi ikke passer på vores klode, nytter alle andre anstrengelser ikke ret meget. Vi må kunne eksistere for at kunne sameksistere, så at sige.


I det forløbne år er vores fokus udvidet i to retninger. Vi har højnet debatten, så vores nytilkomne venner præsenteres ligeligt og værdigt. Og vi har bredt debatten ud, så den omfatter udsatte samfundsborgere generelt og inddrager klima og miljø som et fælles livsvilkår. Alt sammen for at give et nuanceret og dækkende billede af vores liv sammen i Danmark.


Alle i netavisen arbejder frivilligt – også jeg. Min indtjening som freelancejournalist dækker alle udgifter. Jeg håber naturligvis, at vi i fremtiden kan modtage fondsmidler. Ambitionen er at udvikle avisen i både indhold og design. Men det koster penge. Derfor prøver vi os frem med såkaldt sponsoreret indhold, hvor organisationer kan sponsorere artikler. Et frivilligt privatabonnement på 100 kroner årligt er også meget kærkomment.

Comentários


bottom of page