top of page

Vi må lære tilgivelsens sprog

Tilgivelse er det eneste, der kan bryde hævnens cirkel. Det kan vi lære af Desmond Tutu og befolkningen i Sydsudan.Undskyld er svært at sige. Tilgivelse er svært at give.

Men uden de to begreber kan relationer ikke bestå. Hverken i parforhold, familie eller samfund. Vi er nødt til at have en buffer i de mellemmenneskelige relationer, fordi vi alle sammen uundgåeligt kommer til at begå fejl. Siger noget, der sårer den anden. Gør noget, der forkludrer det hele. Eller glemmer at gøre det, vi har lovet.

Derfor kan tilgivelsens sprog næppe overvurderes. Et sprog, der medfører en åben atmosfære. Overbærenhed. Barmhjertighed. Forløsning. At være rummet som den, man nu en gang er. Med alle fejl og mangler.

Men der er hurdler på vejen. Hjertet slår kolbøtter, inden man få sagt de forløsende ord: Det må du undskylde! Eller endeligt får taget den vigtige beslutning: Jeg tilgiver dig!

Troen kan hjælpe os her. Kristendommen har tilgivelsen som varemærke. I det lys er det ironisk, at vi kalder os et kristent land og samtidig opretter strafzoner, forhøjer strafferammer og ser straf som løsningen på al kriminalitet. Hvor blev der af begrebet resocialisering?

Det er ikke nok at udmåle straf for noget, der er begået i fortiden. Vi må anerkende mennesket nu og motivere til et bedre liv i fremtiden.

Det indså Desmond Tutu, da han oprettede Sandheds- og Forsoningskommissioner i Sydafrika efter apartheidregimets fald. Her kunne ofre og bødler mødes. Bødler bede om tilgivelse. Ofre tilgive. Og landet komme videre. Som Tutu udtrykte det: Ingen fremtid uden tilgivelse.

I Sydsudan foregår den samme proces lige nu. I landsby efter landsby mødes folk fra de to store stammer Nuer og Denka og beder hinanden om tilgivelse. Verdens største humanitære flyselskab Mission Aviation Fellowship (MAF) flyver facilitatorer ud og underviser dem i tilgivelsens sprog.

Erfaringen viser, at konflikter begynder nedefra mellem familier og klaner. Hvis du spørger en rebel i Sydsudan: ”Hvorfor fører du krig?” vil han svare: ”Fordi nogen gjorde min familie ondt.”

Tilgivelse er det eneste, der kan bryde hævnens onde cirkel.

Comments


bottom of page