top of page

Vi mangler en debat om planlagt asylcenter i Rwanda

Opdateret: 15. nov. 2021

Den Afrikanske Union fordømmer med de stærkest mulige ord Danmarks udlændingelov og planer om et modtagecenter for asylansøgere i Afrika. Men herhjemme er debatten enten forstummet eller fordrejet.

Mattias Tesfaye og Flemming Møller Mortensen indgår en aftale med Rwandas Udenrigsministerium i sommer. Screenshot fra et tweet af Rwandas Udenrigsministerium.


Kronik af Anne Nielsen, speciallæge og medlem af SOS Racisme


Første del af Deadline på DR 2 d. 25. oktober handlede om danske planer om et modtagecenter for flygtninge i Rwanda. Men hvordan kunne Niels Krause-Kjær og evt. andre i redaktionen af Deadline undgå at bringe følgende citat fra Den Afrikanske Union:

”Den Afrikanske Union fordømmer med de stærkest mulige ord Danmarks udlændingelov”? Retfærdigvis blev to andre krasse citater vist på skærmen:

”Den Afrikanske Union ser på denne lov med de største bekymringer og ønsker at minde Danmark om sit ansvar for at yde international beskyttelse til personer, der har behov for beskyttelse i henhold til FN's flygtningekonvention af 1951, som Danmark har tilsluttet sig".

Og: "Disse forsøg på at stoppe migrationen fra Afrika til Europa er fremmedfjendske og fuldstændig uacceptable”.


Kritik fra EU og Folketinget

EU Kommissionen har udtalt, at Danmarks lovgivning undergravede Flygtningekonventionen og var uforenelig med EU’s lovgivning på området.

Og FN’s Flygtningehøjkommissær Filippo Grandi har både før og efter vedtagelsen af loven forsøgt at tale Danmark fra en udflytning (eksilering) af asylsystemet. Han har advaret om, at når velhavende, udviklede lande ikke vil hjælpe de relativt få procent af flygtninge, der når frem til dem, - hvorfor skal de fattigere lande, som rummer 85% - 90% af verdens fordrevne, så forblive solidariske med flygtningene?

Selve loven om et modtagecenter uden for Europa bygger på Socialdemokratiets - og Folketingsflertallets - fatale tese om at ”antallet betyder noget”. Det betyder ifølge statsministeren, at ”danskerne” ikke kan leve sammen med for mange ”ikke-vestlige”. Så de, der kommer fra ikke-vestlige lande, skal ud igen hurtigst muligt!


Deadline-udsendelsen havde alvorlige mangler

Normalt synes jeg godt om Deadline og Niels Krause-Kjær; men udsendelsen havde store mangler. Grundtanken i udsendelsen kunne lyde: ”Den Afrikanske Union, EU og FN har ingen magt over Danmark og kan ikke hindre Danmark i at outsource behandlingen af asylansøgere til Rwanda”.

Overskriften på indslaget: Bytte, bytte købmand, henviste til de 250.000 Covid-vacciner, som Danmark har givet Rwanda. Men man nævnte ikke de 200 kvoteflygtninge per år for 2020 og 2021, som Tesfaye har lovet, at Danmark modtager fra Rwandas flygtningelejre i 2021, for at gøre sine hoser grønne hos Rwanda, - nogle få dog fra nabolandet Burundi. Det er bl.a. ”tutsier”, oprindeligt fra Kivu-regionen ved grænsen til Rwanda, især kvinder, der tidligere var flygtet fra D. R. Congo til flygtningelejre i Rwanda, og nu har opholdt sig dér i flere år.


Kunstig opdeling efter kolonitiden

Når der er gåseøjne om ”tutsier” er det fordi, begrebet officielt er afskaffet i Rwanda efter folkedrabet. ”Tutsier” og ”hutuer” kunne være søskende, og blev defineret og forskelligt behandlet af det belgiske kolonistyre bl.a. efter hvor høje de var, og hvad de ejede. I dag hedder befolkningen i Rwanda: rwandere. Mange af flygtningene er traumatiserede, og nu bliver de en slags kastebolde mellem Rwanda og Danmark, mens nye asylansøgere fra Mellemøsten og Afghanistan skal kastes - eller flyves - den anden vej til ”nærområdet” Rwanda!

Den danske regering betragter i dag en flygtning mere som en bold, man skal undslå sig for lander i Danmark, end som et menneske, der skal have hjælp til at slå rødder i et nyt land!


Danmark saboterer Flygtningekonventionen og artikel 5 i Menneskerettighedskonventionen

I udsendelsen indgik et interview med en australsk forsker på Institut for Menneskerettigheder, som mente at det meste af lovforslaget var lovligt. Det stemte dog ikke med FNs Flygtningehøjkommissærs mening. Men der manglede en diskussion af, hvad Danmarks underminering af FN’s Flygtningekonvention og Global Compact vil betyde. Global Compact går ud på en mere ligelig fordeling af flygtningene i verden. Lige nu er der over 82 millioner fordrevne, deriblandt fra lande, hvor Danmark har været i krig.

Og der manglede noget om resultatet af EU Kommissionens granskning af udlændingeloven. Trods retsforbehold fra EU skal Danmark overholde Flygtningekonventionen, som giver ret til at søge asyl i et andet land, og Menneskerettighedskonventionen, som forbyder frihedsberøvelse uden et reelt og nødvendigt formål. Her manglede en diskussion af, om frihedsberøvelse i Danmark og tvangsudsendelse til Rwanda af asylansøgere vil være lovlig ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Som lægmand kan jeg ikke se, hvad der skulle gøre det lovligt!


Et dansk asylcenter i Rwanda som kopi af en meningsløs ondskab på Nauru

Regeringen har ikke offentliggjort noget om, hvordan forholdene i Rwanda eller et andet land skal være. Men hvis vi skeler til Australien, der som det første land har haft samme ondsindede tankegang som Danmark har for at holde asylansøgere væk, og som har realiseret den med menneskefjendtlige asylcentre, der har fungeret som fængsler på Nauru, Papua Ny Guinea, Manu m.v. har konsekvenserne - udover spildte meningsløse år i håbløshed for asylansøgerne - været psykisk og fysisk sygdom, selvmord og selvmordsforsøg, seksuelle overgreb og mishandling. Ifølge Amnesty er det tortur. Nogle er i løbet af 6 år blevet transporteret til lejre i USA eller i Australien, det gælder bl.a. mindreårige og nogle meget syge voksne. Mange har fået ødelagt deres liv og fremtid fuldstændigt af ondskaben.


Nyt forslag om frihedsberøvelse

Jo længere væk, man gemmer flygtninge, des forfærdeligere vilkår og overgreb risikerer de, og jo længere tid tager det for verdenspressen at dokumentere det - og for politikkerne at reagere på det. Tænk på, hvor sjældent vi får noget at vide, om dem, der bliver tilbagesendt til et land, de er flygtet fra! Men vil danske politiker virkelig efterabe Australien, så Danmark bliver en stat, der fængsler folk og tvangsudsender dem til tortur i et dansk asylcenter i Afrika?

Da Socialdemokratiet og de borgerlige partier minus Radikale Venstre og Kristendemokraterne - de flygtningefjendtlige partier - for alt i verden vil undgå at leve op til flygtningekonventionen, og vil have flygtninge ud af Danmark hurtigst muligt, da ”antallet betyder noget”, har de fremsat endnu et lovforslag om, at man skal kunne frihedsberøve asylansøgere i ventetiden på, at de kan transporteres til et modtagecenter uden for Europa. Desuden vil man frihedsberøve en stor del af de øvrige udlændinge, der i dag er i udlændingecentrene.

Østersøen kan blive en ny kirkegård for flygtninge til Sverige

Vi manglede også en diskussion af Tesfayes påskud om, at outsourcing af asylbehandling til Afrika ville kunne stoppe druknedøden i Middelhavet. Det er rent vrøvl, for de fleste afrikanske og asiatiske flygtninge, der når Danmark, har skullet over Middelhavet inden, eller har været udsat for tørst, sult og kulde, indespærring, udnyttelse, overfald på vejen, eller skader fra barberblads-, pigtråds- eller elektrisk hegn, tæskegrupper, push-backs, måske endda skud og landminer på vej over EU’s ydre grænser.

Mange flygtninge har måske Sverige som mål, da de kender nogen i Sverige eller har familie dér. Med et dansk asylcenter i Rwanda kan Østersøen blive en ny gravplads for flygtninge på vej til Sverige fra Baltikum, Polen eller Tyskland!

Hvis regeringen reelt ønsker, at færre asylansøgere drukner på vej til Europa, kan den give visa og tillade asylansøgninger fra danske ambassader og konsulater. Eller den kan ophæve lovene om bøder til flyselskaber og til andre transportører for at bringe asylansøgere uden visum og gyldigt pas til Danmark.


Vi mangler en debat om etik og konsekvenser af planen om et asylcenter i Rwanda

Her bør både DR og TV-2 byde ind med grundige programmer, der vil drøfte de påtænkte danske planer, som Den Afrikanske Union har fordømt - fx over flere Deadline-udsendelser, Horisont eller nyhedsudsendelser i de to vigtigste TV-selskaber i Danmark. Når man kan vise udsendelser om Australiens ondskabsfuldheder over for flygtninge på Nauru i DR TV, burde man så i det mindste ikke problematisere den samme ondskab, når det er Danmark, der udøver den i Rwanda?

En flygtning er et menneske, og lige så meget et menneske som fx. en dansker er. Nogle af os har selv været flygtninge engang, og andre vil kunne blive det, selv om vi p.t. har henlagt de fleste krige til steder uden for Europa.

Hvis man vil gøre noget aktivt nu, kan man fx. stemme på partier, der ikke er flygtningefjendtlige.

Comentarios


bottom of page