top of page

”Vi vil hjælpe mennesker i eksistentiel krise”

Et nyt center for tro, tab og traumer vil med Bibelen i hånden hjælpe det sigende antal traumatiserede danskere. ”Bibelsk sjælesorg er velafprøvet metode, siger centerleder Synne Garff.


Synne Garff. Foto: Les Kaner


Center for tro, tab og traumer har netop set dagens lys. Initiativtager Synne Garff mener, der er behov for mere eksistentiel og åndelig omsorg til mennesker, der rammes af tab og traumer. Det kan være dødsfald, sygdom, brudte relationer, moralske dilemmaer, ensomhed og stress.

"Vores vision er at afholde samtalegrupper om tro, tab og traumer i Danmark, Grønland og på Færøerne. Det skaber fællesskaber og giver nyt perspektiv og livsmod,” fortæller centerleder Synne Garff.

Center for tro, tab og traumer åbnede dørene den 30. november 2023 og vil ud over at etablere samtalegrupper om tro, tab og traumer også uddanne i den forskningsbaserede og internationalt anerkendte metode bibelsk sjælesorg.


Deltagerhåndbog allerede udgivet

Centeret skal uddanne både teologer og lægfolk til at lede samtalegrupperne, og har allerede udviklet en deltagerhåndbog for samtalegrupper, der udkommer på åbningsdagen 30. november.

”Vi er i fuld gang med uddannelsen, ligesom flere samtalegrupper er i gang,” fortæller Synne Garff.


Samtalegrupper er allerede sat i gang. Foto: Les Kaner


En stor donation fra Christian Help Foundation sikrer, at en række aktiviteter kan sættes i gang.

”Med den seneste donation kan vi invitere flere uddannelses- og forskningsinstitutioner, kirker, ngo’er, refugier, sundhedsvæsenet og virksomheder til mere samarbejde, og efterhånden som vi får bredere støtte, kan vi udfolde dette arbejde, som der er så stort et behov for.”

For at kunne løfte endnu mere, rækker Center for tro, tab og traumer også ud til fonde og private givere.


Bibelen er en ressource

”Bibelsk sjælesorg er velafprøvet og bygger på bibelske tekster, relevant psykologi og cases,” forklarer Synne Garff og uddyber:

”Jeg har studeret metoden blandt traumatiserede mennesker i konfliktområder og oplevet, hvordan mennesker fik fodfæste igen. Forskning underbygger, at troen kan være en ressource, når vi rammes af lidelse. Vi har arbejdet med metoden siden 2016 i Danmark og erfaret, at danskere er optaget af tro og eksistens. Samtalegruppen skaber en tryg ramme og giver rum for de væsentligste spørgsmål.”

Udover at række bredt ud til alle, der er ramt af større eller mindre traumer, har centeret defineret en særlig indsats for krigstraumatiserede veteraner og deres pårørende.


Stadig flere med traumer i Danmark

Fondsstøtten har sikret, at Synne Garff i de næste år er fuldtidsansat som centerleder og vil stå i spidsen for Center for tro, tab og traumer. Hun har tidligere været international chef i Det Danske Bibelselskab og indførte allerede dengang bibelsk sjælesorg som metode til at hjælpe mennesker med traumer i lande med krig og konflikt.


Centret vil uddanne i den forskningsbaserede metode bibelsk sjælesorg. Foto: Les Kaner.


Nu vil hun og centret udvikle og udbrede metoden bredt i det danske samfund til gavn for den stadigt voksende gruppe af danskere med traumer og livskriser. Det sker gennem en fokuseret indsats på partnerskab med folkekirken, sundhedsvæsen, veterancentre, fængsler og udrejsecentre.

Comentarios


bottom of page