top of page

Video: Hent nu de danske børn hjem fra syriske lejre

Opdateret: 29. dec. 2020

Toneangivende kulturpersoner og jurister støtter borgerforslag om at hente børn af fremmedkrigere hjem til Danmark.


Bedsteforældre er optaget af børns og børnebørns ve og vel. Bedsteforældre for Asyl tænker endnu længere. De er optaget af, hvordan børn af fremmedkrigere har det i de to syriske lejre Al-Hol og Al-Roj.

Derfor opfordrer de til at støtte et borgerforslag med titlen: Børnene hjem fra Syrien NU! De har netop produceret en video, der sætter ansigt på sagen.

Den gennemgående person er Samira. Hendes søster er fanget i en af lejrene sammen med sine børn. De er små og kan nå at få en tryg barndom, hvis de bare kommer hjem.

 

I videoen giver toneangivende kulturpersoner og jurister overbevisende argumenter for at hente børnene hjem til Danmark.

Juraprofessor Eva Smith anfægter statsministerens påstand om at børnene bliver radikaliserede og kan blive en fare for vores land, og at de derfor skal blive hvor de er. Eva Smith henviser til PET, der har udtalt at det er mere risikabelt at lade dem vokse op i lejren, at de netop der sandsynligvis bliver radikaliserede og til fare for Danmark.

Forfatter Vibeke Marx minder om Iris Garnovs tanke at ’alle børn er alles børn’, og at man ikke kan undskylde sig med at forældrene har begået noget kriminelt.

Den holdning demonstrerer også advokaterne Bjørn Elmquist og Knud Foldschack. Såvel børnekonventionen som moralen tilsiger at vi skal have børnene hjem. De er danske statsborgere. Vil befolkningen være med til at vi bryder både børnekonventionen og de moralske love?

Comments


bottom of page