top of page

Vil ny udviklingsstrategi skabe håb for verdens udsatte?

Danmark ser stort på internationale aftaler om at beskytte flygtninge, men vil alligevel samarbejde med FN og EU om at skabe udvikling for verdens fattige.


Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen. Pressefoto.


Bredt folketingsflertal står bag en ny udviklingspolitisk strategi under titlen ’Fælles om Verden’. Med strategien vil Danmark tage kampen op mod ulighed og fattigdom, forebygge konflikt, skrøbelighed, fordrivelse og såkaldt ’irregulær migration’ og øge modstandsdygtigheden over for klimaforandringerne.

Aftalepartierne ønsker ifølge en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet ”at skabe håb og muligheder for de mennesker, der rammes hårdest og virkelig har brug for det”. Det handler blandt andet om adgang til sundhedsydelser og kvalitetsuddannelse, om sociale sikkerhedsnet og jobskabelse og om humanitær bistand.


Slår stort brød op

Strategien slår stort brød op: Danmark vil gå forrest i kampen mod klimaforandringerne og for den grønne dagsorden. Indsatsen i verdens skrøbelige og fattige lande og i nærområderne er en særlig prioritet i strategien. Her lever mange mennesker i ekstrem fattigdom og er særligt hårdt ramt af corona, klimaforandringer, krise og konflikt og manglende demokratiske rettigheder.

Det er mange og store, flotte ord. Hvordan de konkret skal implementeres, må være op til de ngo’er der arbejder konkret ude i de ramte lande.


Viser stram udlændingepolitik

Samtidig lyser regeringens stramme udlændingepolitik klart igennem, selv om strategien jo handler om at forbedre forholdene i udviklingslande. Strategien sætter nemlig ind ”over for det, der tvinger folk på flugt eller får dem til at migrere” og som udviklingsminister Flemming Møller Mortensen udtrykker det i pressemeddelelsen:

”Derfor har regeringens klare fokus været på at fremme demokrati og menneskerettigheder, på klimaet, fordrivelse og irregulær migration. (…) Det understøtter også arbejdet med et nyt og mere retfærdigt og humant asylsystem.”


Ser stort på internationale aftaler

Selv om Danmark går enegang i at sende syriske flygtninge tilbage til det brutale Assad-styre og endda arbejder på at eksportere asylbehandling og endeligt asyl i tredjelande – helt imod FN’s og førende NGO’ers anbefalinger – vil Udenrigsministeriet ifølge strategien nu samarbejde med bl.a. FN, EU og de multilaterale organisationer.

Spørgsmålet står derfor åbent: Vil de ny udviklingsstrategi virkelig skabe håb for verdens udsatte? Danmark ser jo stort på internationale aftaler om at beskytte flygtninge.

Den nye udviklingspolitiske strategi lægger grundlaget for de kommende 4 års udviklingspolitik. I 2021 bruger Danmark lidt over 17 milliarder kroner på udviklingssamarbejde.


Comments


bottom of page