top of page

Vi har en national fortid som konfliktzone

Ny bog analyserer nationsopbygning i 1800-tallets Danmark og viser, at kulturkonflikter bestemt ikke er nye.Kulturelle forskelle er ofte udløseren for konflikt – hvad enten de er politisk motiverede eller udspringer af dissonante forståelser af national kultur.

Men det, vi i dag betragter som særpræget i vores kulturarv eller daglige kulturelle oplevelse, er dybt forankret i den rige mangfoldighed af de nationale strømninger i det nittende århundrede.

Forskellige opfattelser af at være dansk

Culture and Conflict: Nation-Building in Denmark and Scandinavia, 1800-1930 diskuterer den danske nationsopbygnings mange facetter, dens kulturer og modkulturer, og bogen kvalificerer den aktuelle diskussion af, hvad dansk kulturel identitet engang var, og hvordan vi skal se den i dag.

Det skriver Aarhus Universitetsforlag i en pressemeddelelse.

I 1800-tallets Danmark fandtes der ikke bare én, men adskillige opfattelser af dét at være dansk. Det resulterede i grupperinger og konflikter, som har fortonet sig i vores nutidige opfattelse af, hvad der var tidens nationale identitet.


Kunstneriske fortællinger sætter sit præg

”Vores syn på fortiden er ikke mindst påvirket af kunstneriske fortolkninger som fx Vermehrens En jysk fårehyrde på heden fra 1855 og Bissens Den tapre Landsoldat fra 1858. Landsoldaten står i dag i Fredericia som sejrrigt minde om Første Slesvigske Krig, men monumentets tilblivelse var konfliktfyldt. Og i kølvandet på nederlaget i 1864 begyndte kampene for alvor om, hvordan den danske historie skulle fortælles,” lyder det fra forlaget.

Culture and Conflict: Nation-Building in Denmark and Scandinavia, 1800-1930 er netop udkommet på engelsk. Seksten bidrag analyserer, hvordan konkurrerende nationale dagsordener påvirkede udviklingen af ​​det politiske liv såvel som litteratur, billedkunst og musik.


Bredt og tværfagligt perspektiv

Et centralt tema er de kulturelle konflikter, der udgjorde en væsentlig del af det nittende århundredes nationsopbygning. Kulturelt såvel som politisk blev grænser opstillet, ideologier blev formuleret og diskuteret, og der blev gjort målbevidste forsøg på at undertrykke divergerende kulturelle stemmer i driften til at skabe stærke nationale eller skandinaviske fortællinger.

Resultaterne af disse konflikter var de vedvarende kulturkampe, som er emnet for dette bind.

De foreliggende bidrag fra forskere fra Danmark, Storbritannien, Norge, USA og Tyskland giver et bredt og tværfagligt perspektiv til disse særprægede nordiske temaer.

Commenti


bottom of page