top of page

1.000 kirkefolk underskriver protest mod at hjemsende syriske flygtninge

I alt 1.071 personer fra et bredt udsnit af dansk kirkeliv har underskrevet et åbent brev til regering og folketing i protest mod at syriske flygtninge bliver frataget opholdstilladelse med henblik på hjemsendelse.


Sognepræst Inger Margrethe Andersen er initiativtager til det åbne protestbrev. Privatfoto.

Tirsdag den 20. juli 2021 sendes et åbent brev til regering og folketing. Det bliver sendt til samtlige folketingsmedlemmer.

Brevet er en protest mod ”en hidtil uset skærpelse af både retorik og praktisk politik i forhold til flygtninge, især de syriske”, lyder en pressemeddelelse fra initiativtager Inger Margrethe Andersen, der er sognepræst i Bælum-Solbjerg-Skibsted sogne.


Tvangsadskillelse, tvangsanbringelse og tvangsudsendelse

- Mange af os er i vores hverdag i kontakt med syriske flygtninge. Det skærper opmærksomheden på og uroen over, hvad der foregår: Tvangsadskillelse af familier, der allerede har gennemlevet så voldsomme ting. Tvangsanbringelse på udrejsecentre enten her eller i Rwanda. Eller tvangsudsendelse af sårbare og værgeløse mennesker til et diktatur, hvor fængslinger, tortur, overgreb på egen befolkning og stedfortrædende afstraffelse på familiemedlemmer er veldokumenterede, skriver Inger Margrethe Andersen.


Biskopper, præster og kirkeligt engagerede

Blandt de 1.071) underskrivere er fire biskopper, en udlændingepolitisk ordfører og mange nuværende og tidligere medarbejdere i tværkulturelt samarbejde.

- Vi taler selvfølgelig ikke på nogen måde på kirkens vegne – det kan ingen. Men de fleste af os har et kirkeligt ståsted enten i folkekirken, frikirkerne eller den katolske kirke. Samme bredde findes også geografisk og teologisk, fortæller Inger Margrethe Andersen.

Gruppen af underskrivere rummer både kirkegængere, spejderledere og menighedsrådsmedlemmer, kirkesangere, gravere og organister, nonner og præster, undervisere og biskopper.


Tre kritikpunkter

Specielt tre forhold har ifølge pressemeddelelsen bragt aktionen i stand:

1. At regeringen har en erklæret hensigt om at tvangshjemsende syriske flygtninge til det diktatur, de er flygtet fra, på trods af advarsler fra FN, Amnesty International, Human Rights Watch og andre menneskerettighedsorganisationer, der alle dokumenterer vilkårlige overgreb på civile borgere i Syrien.

2. At man er klar til at skille familier, og at man, hvor hjemsendelse ikke kan lade sig gøre, vil henvise uskyldige og sårbare mennesker til en uværdig og ubærlig venteposition på udrejsecentre, enten her i landet eller i tredjelande som fx Rwanda.

3. Den dehumanisering og værdikrise, den førte politik er udtryk for.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page