top of page

Asylbørn og voksne demonstrerede mod forholdene i Udrejsecenter Sjælsmark

Asylbørn og voksne fra Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland demonstrerede tirsdag den 20. november på pladsen foran Thorvaldsens Museum – og med Christiansborg i baggrunden. To busser havde sørget for transporten af asylansøgerne til København, hvor de blev bakket op af sympatisører fra græsrodsforeninger og politikere fra dele af oppositionen.

Beboerne må ikke selv lave mad

Flere af børnene appellerede til forbedre forholdene i udrejsecentret på en række punkter.

”Vi lærer ikke noget i skolen. Vi skal bare tegne,” sagde Carina på 10 år.

En dreng sagde: ”Jeg flygtede fra krig, men jeg kom ind i et fængsel. Sjælsmark er et fængsel, og det er rigtig dårligt at bo på Sjælsmark. Jeg vil gå i folkeskole og have en fremtid.”

”Det hele skiftede, da vi kom her (på Sjælsmark, red.), og jeg blev rigtig ked af det. Jeg vil blive rigtig glad, hvis jeg kunne komme tilbage til mine venner i Nykøbing Falster,” sagde en syrisk pige, som har boet næsten 10 år i Danmark. Hendes to mindre søskende er født i Danmark.

”Jeg bliver trist i Sjælsmark, når jeg ser hegnet. Sjælsmark er som et fængsel,” sagde en jævnaldrende dreng.

Savnet af kammerater og ønsket om at komme tilbage i en folkeskole var gennemgående træk i flere af børnenes fortællinger. Et tredje kritikpunkt var maden i udrejsecentret, herunder de madpakker, børnene får med, når de skal i skole. Familierne må ikke selv lave mad, og de skal søge om tilladelse til at have et køleskab på deres værelse. En opgørelse i februar 2018 viste, at omkring halvdelen af familierne havde fået lov til at få køleskab på deres værelse.

Som afslutning på fortællingerne appellerede børnene i kor: ”Luk Sjælsmark! Luk Sjælsmark! Luk Sjælsmark!”

Krav fra beboerne

”Luk Sjælsmark!” er også overskriften på de løbesedler, der blev delt ud ved demonstrationen, hvor beboerne opstiller en række krav, der kan hjælpe til at forbedre deres forhold i centret. De øvrige punkter er:

• Adgang til dansk folkeskole/vuggestue/børnehave! • Ændring af madordningen! • Adgang til delekøkkener, hvor der kan laves mad! • Bedre adgang til sundhedssystemet! • Genåbning af sager efter maksimum 12 måneder! • Tilladelse til arbejde, uddannelse og komme i praktik! • At få kontante ydelser tilbage! • Tøj oftere end hver sjette måned!

”Hvor lang tid skal vi være i Sjælsmark?” spørger asylansøgerne nederst på løbesedlen.

“Politikernes ansvar”

Flere politikere var mødt op ved demonstrationen, heriblandt folketingsmedlemmer fra Radikale Venstre og Enhedslisten. En af dem var de radikales politiske leder, Morten Østergaard, som også har besøgt nogle af familierne i Sjælsmark.

Han siger til netavisen Sameksistens.dk:

”Det er alene politikernes ansvar, at situationen er, som den er. Det er politikere, der har besluttet, at de her børn og familier skal bo på Sjælsmark Kaserne. De må ikke lave mad selv. De må ikke på nogen måde leve et liv, som vi vil betragte som basalt i Danmark. De skal fx have tilladelse til at have et køleskab på værelset. Det er politisk valgte vilkår, som man selvfølgelig kan lave om. Det kræver, at der er en vilje til det i Folketinget.”

Morten Østergaard siger, at man selvfølgelig skal vide, hvor folk, der har fået deres sag afvist, opholder sig. Men i stedet for at flytte dem til et udrejsecenter med hegn omkring, foreslår han, at der indføres en ordning, hvor de afviste asylansøgere har en meldepligt, indtil de kan sendes tilbage til deres land.

Morten Østergaard mener, at de afviste asylansøgere i udrejsecentret som minimum skal have lov til at lave mad selv, at børnene skal i en folkeskole.

”Lige nu ofrer vi børnene på baggrund af forældrenes situation. De her børn har i princippet de samme rettigheder som andre børn i Danmark, men vi må sætte et stort spørgsmålstegn ved, om det er virkelighedens verden. Jeg mener ikke, at vi ville acceptere de vilkår (der er i Sjælsmark, red.) noget andet sted i Danmark. Hvorfor nedværdige mennesker og sige: I må ikke lave mad til jeres egne børn, og I må ikke sidde omkring et bord og have måltidsfællesskab,” spørger Morten Østergaard.

Morten Østergaard, politisk leder af Radikale Venstre, i samtale med en af beboerne i Udrejsecenter Sjælsmark. (Foto: Bent Dahl Jensen)


Comments


bottom of page