top of page

Børn af indvandrere risikerer ’økonomisk eksklusion’

12 procent af alle nyfødte i Danmark, svarende til hvert 9. barn, kan i løbet af barndommen forvente at bo i et hjem, hvor de voksne er ’økonomisk ekskluderede’, dvs. ikke er i arbejde og har en husstandsindkomst under OECD’s fattigdomsgrænse.

Det er en af hovedkonklusionerne i ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds nye studie.

Studiet er lavet i samarbejde med forskere fra Stockholms Universitet og University of Wisconsin – Madison. For første gang nogensinde beregner den risikoen for børn født i Danmark for at opleve økonomisk eksklusion i barndommen.

Studiet viser samtidig, at den lave beskæftigelse typisk indtræffer, før husstandsindkomsten falder under OECD’s fattigdomsgrænse.

Undersøgelsen viser også, at børn af indvandrere har 5 gange højere risiko for at opleve økonomisk eksklusion end etnisk danske børn, og at der er stor forskel i risikoen på tværs af kommuner.

Comments


bottom of page