top of page

Bekymring for stigende ekstremisme i Danmark

Politiet har netop anholdt 20 personer på mistanke om ”militant, islamistisk motiv”. For nylig blev jødiske gravsteder skændet af nynazister. Tendensen er klar. Den peger på stigende ekstremisme i Danmark fra både den islamistiske og den højreekstremistiske fløj.

Det viser en ny rapport fra CERTA og TrygFonden. CERTA Intelligence & Security er en privat efterretnings-, analyse- og sikkerhedsvirksomhed. Rapporten bygger på 15 interviews med personer, der er aktive i lokale foreninger, medarbejdere i boligsociale indsatser, opsøgende gadeplansmedarbejdere, medarbejdere i offentlige anti-radikaliseringsenheder, lokale myndigheder og politikredse.

– Hvor militant islamisme uden sammenligning udgjorde den største trussel for få år siden, tegner der sig i dag et mere fragmenteret og pluralistisk trusselsbillede. Militant islamisme er fortsat den primære trussel mod Danmark, men under forandring, ligesom andre trusler tager form.

Og nogle af de andre trusler kommer fra højreekstremismen:

– Hvor myndigheder og offentligheden tidligere primært har fokuseret på radikalisering i forbindelse med militant islamisme, viser de gennemførte interviews en oplevelse af, at højreekstreme miljøer er i bevægelse og vækst.

Den mest iøjnefaldende udvikling synes at være et stigende antal af forskellige typer af grupperinger, netværk, foreninger og enkeltpersoner med højreekstremistiske budskaber, der kan tiltrække sympatisører på tværs af sociale skel og alder, lyde rapporten:

– Budskaberne florerer fysisk og i online fora. Traditionelle organisationer med tråde til nynazistiske miljøer i Danmark og Norden samt nye grupperinger med europæisk inspiration viser sig aktivt opsøgende blandt andet på internettet og i skole- og uddannelsesregi rundt om i landet.

Årsagen til den øgede ekstremisme skal blandt andet findes i mediernes dækning af udland og udlændige:

– Politiske strømninger i Danmark og i udlandet lader til at have medvirket til, at højreekstremismen er vokset i omfang og i intensitet. Eksempelvis har den stigende opmærksomhed på emner som flygtninge, immigration og integration været omdrejningspunkt i diskussioner hos traditionelle og nye grupperinger i højreekstreme miljøer Endvidere lader tidens intense fokus på militant islamisme – politisk såvel som i medierne – også til at have intensiveret diskussionerne i højreekstreme miljøer samt inspireret til en øget deling af hadefulde budskaber i online fora.

Mange af rapportens interviewpersoner udtrykker bekymring i forhold til udviklingen i højreekstreme miljøer, hvorimod venstreekstreme miljøer på nuværende tidspunkt beskrives som små og geografisk begrænsede.

Comentarios


bottom of page