top of page

Flere udenlandske læger i Danmark

I 2017 arbejdede knap 2.100 indvandrere med en udenlandsk lægeuddannelse som hospitalslæge eller praktiserende læge i Danmark. Det er en stigning på godt 300 personer i forhold til 2010.

Det fremgår af en analyse fra Danmarks Statistik, hvor indvandrere med udenlandsk lægeuddannelse står for 67 pct. af stigningen i antallet af læger i landkommunerne fra 2010 til 2017. I storbykommunerne var stigningen derimod drevet af læger af dansk oprindelse, efterkommere samt indvandrere med dansk lægeuddannelse.

Indvandrere med udenlandsk lægeuddannelse udgør 18 pct. af alle hospitalslæger og praktiserende læger i landkommunerne, mens de udgør 9 pct. af lægerne på landsplan. Analysen viser, at 448 indvandrere med en udenlandsk lægeuddannelse arbejdede i landkommunerne i 2017. Godt hver tredje af havde oprindelse i Polen eller Tyskland. I Sønderborg og Aabenraa er næsten hver fjerde af udenlandske læger fra Tyskland.

留言


bottom of page