top of page

FN: Halvdelen af verdens flygtningebørn går ikke i skole

Opdateret: 29. dec. 2020

UNHCR Rapport: Coronavirus er en alvorlig trussel mod flygtninges uddannelse.


I en ny rapport, Coming Together for Refugee Education, forudser FN’s Flygtningeorganisation UNHCR, at medmindre verdenssamfundet handler hurtigt og modigt for at bekæmpe COVID-19’s katastrofale indvirkning på flygtninges uddannelse, vil potentialet for millioner af unge flygtninge, der lever i nogle af verdens mest udsatte samfund, blive yderligere truet.

Data i rapporten er baseret på samlede indskrivningstal fra skoleåret 2019.

Allerede før pandemien var der dobbelt så stor risiko for, at et flygtningebarn ikke gik i skole sammenlignet med et barn uden flygtningebaggrund. Forskellen ser ud til at vokse – mange har måske ikke mulighed for at kunne genoptage deres studier pga. skolelukninger, problemer med at betale skolepenge, uniformer eller bøger, manglende adgang til teknologi, eller fordi de er tvunget til at arbejde for at kunne hjælpe med at forsørge deres familie.

Rapportens 2019-data er baseret på rapporteringer fra tolv lande, der huser mere end halvdelen af verdens flygtningebørn. Mens det samlet set er 77 procent af flygtningebørn, der er tilmeldt grundskole, er kun 31 procent tilmeldt ungdomsuddannelse. Når det kommer til videregående uddannelser, er kun 3 procent af unge flygtninge indskrevet.

”Jeg er særligt bekymret for konsekvenserne for flygtningepiger. Uddannelse er ikke kun en menneskeret, det bringer også tydelig beskyttelse og økonomiske fordele for flygtningepiger, deres familier, og deres lokalsamfund. Det internationale samfund har ganske enkelt ikke råd til at mislykkes i at tilbyde dem de muligheder, der kommer med en uddannelse,” siger Filippo Grandi, FN’s Flygtningehøjkommissær.


Comments


bottom of page