top of page

Hvad er folkedrab?

FN’s Folkedrabskonvention lægger vægt på hensigten om at skade og dræbe en befolkningsgruppe.Sydafrika fører sag mod Israel med anklage om folkedrab mod den palæstinensiske befolkning i Gaza. Men over 23.000 dræbte, de fleste børn, og fordrivelse af 1,8 mio. mennesker fra deres hjem, er det noget, der ligner. Men det er Menneskerettighedsdomstolen i Haag, der skal afsige dommen.


Sydafrika har fremført deres sag, Israel har fremført deres sag, og nu er det dommerpanelets tur til at komme frem til en domsafsigelse. I mellemtiden kan man reflektere over, hvad folkedrab er, og om det, Israel udøver i Gaza, kan komme ind under den betegnelse.


I FN’s Folkedrabskonvention af 1946 defineres folkedrab som ”handlinger, der begået med den hensigt at ødelægge, helt eller delvist, en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe som sådan.”


Konventionen uddyber med følgende liste af handlinger mod ovennævnte nationale, etniske eller religiøse gruppe, som må betegnes som folkedrab:

  • At dræbe medlemmer af gruppen;

  • Forårsage alvorlig kropslig eller psykisk skade på medlemmer af gruppen;

  • Forsætligt at påføre gruppen livsbetingelser beregnet til at medføre dens fysiske ødelæggelse helt eller delvist;

  • Indførelse af foranstaltninger til forebyggelse af fødsler inden for gruppen;

  • Tvangsoverførsel af børn i gruppen til en anden gruppe.


Krig, terror og angreb vil altid gå ud over civile, men for at overgrebene kan betegnes som folkedrab, må de begås med en hensigt om at udrydde gruppen.


Hvornår Israels mangedoblede gengældelse af terrorangrebet den 7. oktober begås med en hensigt om at skade og dræbe civile palæstinensere må menneskerettighedsdomstolen i Haag afgøre.

Comments


bottom of page