top of page

Lysgudstjeneste mindes verdens flygtninge i bøn

Et stadigt stigende antal mennesker er på flugt – på grund af krig, forfølgelse eller andre forhold, der gør det umuligt for dem at blive, hvor de bor.

På verdensplan er knap 75 millioner mennesker på flugt. Det er det højeste antal i flere årtier. Mange af dem er flygtet på grund af borgerkrige og blodige konflikter rundt omkring i verden.

Det er baggrunden for, at der også i år holdes lysgudstjeneste i Københavns Domkirke for verdens flygtninge.

Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, prædiker ved gudstjenesten, som indledes med en procession, hvor asylansøgere, flygtninge og præster bærer lys ind i kirken.

Der bliver en kort tale ved tidligere overrabbiner Bent Melchior, og desuden medvirker Asylkoret fra Udrejsecenter Kærshovedgård i Jylland.

Den mangfoldighed, som asylansøgere og flygtninge repræsenterer, understreges ved gudstjenesten, hvor prædikenteksten bliver læst op på arabisk, engelsk, farsi, kurdisk, fransk, tigrinya og flere andre sprog.

Ved gudstjenesten får alle deltagerne mulighed for at tænde et lys – som en stille bøn for at mindes en eller flere personer.

I kirkebønnen vil der blive bedt for de mange millioner mennesker, som har forladt deres hjem for at søge tilflugt under mere sikre forhold. Der vil også være fokus på de flygtninge og migranter, som mistede livet i deres forsøg på at nå til Europa.

Alle er velkomne til lysgudstjenesten. Efter gudstjenesten serverer Domkirken sammen med herboende flygtninge kaffe/te og kage.

Lysgudstjenesten er arrangeret af Københavns Domkirke og biskop Peter Skov-Jakobsen i samarbejde med Apostelkirken, Internationalt Kristent Center og Tværkulturelt Center.

Comments


bottom of page