top of page

Mange anbragte børn bliver unge hjemløse

Statistikken taler tydeligt: En tredjedel af unge hjemløse har været anbragt udenfor hjemmet.

Tallet er fra 2019 og kommer fra Social- og indenrigsministeriet. Alligevel bebudede statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale:

– Vi må træde i karakter som samfund. Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag.

Men tallene viser, at mange af de anbragte unge får betydeligt ringere livsvilkår når de bliver myndige og dermed flytter fra deres plejefamilier. De kedelige tal kalder på handling, mener Kirkens Korshær, der efterlyser en lovgivning, der er mere fleksibel, og sikrer, at det ikke går galt i overgangene mellem forskellig lovgivning.

– For os at se, er det i overgangene, at for alvor halter, siger chef for Kirkens Korshær Helle Christiansen. – Vi taber simpelthen mennesker på gulvet, når man – i lovens forstand – fra den ene dag til den anden går fra at være barn til at være voksen. Når man går fra den ene lov til den anden. Eller fra den ene sektor til den anden. Man kunne fx indføre unge som en gruppe for sig, så vi sikrer, at tidligere anbragte børn får de rette sociale indsatser – fx bevarer tilknytningen til plejefamilie – også når de er blevet 18 år, lyder det fra Helle Christiansen.

I 2019 var der 6.431 hjemløse i Danmark. Af dem er omkring 1.920 personer unge hjemløse mellen 18-29 år. Ifølge regeringens egen socialpolitiske redegørelse er en tredjedel af de unge hjemløse tildligere anbragte børn fra udsatte familier. Og en stor andel af dem har været hjemløse i tre år – hele 16 procent. Over halvdelen (58 procent) har en diagnose, der relaterer sig enten til psykiske vanskeligheder eller et fysisk eller psykisk handicap.

Comments


bottom of page