top of page

Ruben bygger bro med udgangspunkt i egen dobbeltkultur

Kirkefællesskab kan blive en landsby, som nytilkomne kan finde sig hjemme i, siger nyansatte i Kirkernes Integrations Tjeneste, Ruben Holmgren Falk, der selv er vokset op i Tanzania.Jo mere det lykkes at inkludere nytilkomne i fællesskaber, jo bedre går det med integrationen i det danske samfund. Kontakten udvikler venskaber, som bliver en platform for kendskab til dansk kultur og måske til danske studie- og arbejdspladser.

Et af disse fællesskaber er kirken. Både folke- og frikirker rækker ud til mennesker med anden baggrund end dansk, og både menneskelige og religiøse værdier bliver til en fællesmængde at bygge en tilværelse i Danmark ud fra.

En af de organisationer, der støtter kirker i denne proces, er Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT). Organisationen er netop blevet styrket ved ansættelsen af en daglig leder med bred flerkulturel erfaring.

49-årige Ruben Holmgreen Falk er vokset op i Tanzania, hvor han også selv har virker som missionær. Han har en diplombachelor i kommunikation og ledelse og har i mere end 25 år været involvereret i kirkeligt udviklingsarbejde i Afrika. Han kender derfor til kulturmødet, der finder sted mellem nydanskeren og den danske kultur.

”Jeg oplever også personligt hvordan det er at have en dobbeltkultur, og hvor vigtigt relationer er i sådanne tilfælde, for at vi lykkedes når vi kommer til et nyt land. Her ligger en ingrediens som værdibåret integrationsarbejde kan tilbyde; KIT tilbyder ikke kun en begivenhed, men tilbyder igennem det kirkelige bagland en hel landsby som nydanskeren kan blive en del af,” siger han.

Ruben er bosiddende i Hillerød, gift med Hanne og far til 4 piger.

Comments


bottom of page