top of page

Sameksistens.dk er stadig modvægt til splittende retorik

Det er 10 år siden journalist Bent Dahl Jensen oprettede Sameksistens.dk som netavis. Der er brug for avisen mere end nogensinde, mener han.


I 2010 blev Sameksistens.dk omdannet til en netavis med artikler om integration, flygtninge og udlændingepolitik i bredere forstand – og med fokus på fredelig sameksistens på tværs af etniske, kulturelle og religiøse forskelligheder. Netavisen kan derfor fejre 10 årsjubilæum i år. Fejring er der ikke blevet meget af – dels på grund af Corona, mest på grund af travlhed. Netavisen opdateres dag for dag, og uge for uge udkommer et nyhedsbrev med aktuelle nyheder, reportager, portrætter, anmeldelser og debatindlæg. Netavisen blev oprettet af journalist Bent Dahl Jensen i 2010 og overtaget af journalist Svend Løbner 1. juni 2019, som nu driver avisen sammen med en redaktion og flere frivillige skribenter.

Reaktion på fremmedfjendsk politik I 10 år har netavisen været en vigtig stemme i integrationsdebatten. Men netavisens historie går endnu længere tilbage, fortæller Bent Dahl Jensen: – Vi skal tilbage til tiden omkring folketingsvalget i november 2001. Her var der en periode, hvor jeg hver nat vågnede tidligt om morgenen med tankerne kredsende om de fremmedfjendtlige forslag, der blev præsenteret fra ikke mindst Dansk Folkepartis side med Pia Kjærsgaard i spidsen. Frustrationerne kørte rundt i hovedet på mig morgen efter morgen, uden at der dog kom noget særligt ud af det, udover at jeg fik næret min indignation over, at grupper af landets borgere blev omtalt på en nedværdigende, generaliserende og fordomsfuld måde. – Til sidst måtte jeg gøre noget. Så jeg besluttede, når jeg vågnede med tankerne farende rundt, at stå op for at lade frustrationerne få afløb gennem tastaturet ved min computer og ind på skærmen. Morgen efter morgen skrev jeg et par timer – i begyndelsen korte afsnit, der strittede i mange forskellige retninger. Men efterhånden blev det mere struktureret, og det blev til et projekt, hvor målet var at skrive en debatbog om danskhedens mange facetter, nationalfølelse, nationalisme, integration, kulturmøde, religionsfrihed og sameksistens. I slutningen af 2003 havde jeg et manuskript klar på ti kapitler, samlet under titlen ”Sammenhold eller sammenbrud?”

Bog bliver til hjemmeside og netavis Bent Dahl sendte manuskriptet til et af de store forlag, men fik venlige afslag. I stedet oprettede han en hjemmeside, hvor kapitlerne blev offentliggjort: Multisamfund.dk. – Men jeg sad flere gange i årenes løb med en fornemmelse af, at det ikke rykkede ret meget i en større sammenhæng, selv om jeg jævnligt opdaterede hjemmesiden med nye indlæg. I foråret 2010 opstod idéen om at gøre hjemmesiden til en netavis. Den skulle fortsat dække flygtninge-, integrations- og udlændingeområdet, men nu med journalistiske nyheds- og baggrundsartikler. Efter at have drøftet idéerne med et par gode venner blev netavisen lanceret i august 2010. I begyndelsen med det gamle navn, men siden blev navnet ændret til Sameksisten.dk. Efter nogle år blev der igen givet plads til debatindlæg, idet der blev oprettet en blog på netavisen, hvor flere skribenter bidrager med indlæg. – Helt overordnet ligger der bag netavisens virke en vision og et ønske om, at vi alle må kunne leve sammen i fred og harmoni på tværs af vores etniske, kulturelle, religiøse, seksuelle, sociale og politiske forskelligheder i en gensidig respekt og forståelse for vores forskelligheder, så vi ikke undertrykker, udnytter eller på anden måde gør ondt mod andre, men støtter hinanden i at gøre godt til vores fælles bedste, fortæller Bent Dahl Jensen.

Analyser og portrætter giver indsigt Har avisen så nyttet noget? Nævn nogle succesoplevelser… – Det har fx været et par tilfælde, hvor omtalen af helt konkrete sager med asylansøgere har været medvirkende til, at de pågældende fik ophold. I mindst et tilfælde, som ligger en del år tilbage, kunne jeg se, at der blev taget konkrete skridt i den pågældendes sag dagen efter, at jeg havde søgt aktindsigt i den pågældende sag. Jeg kan også huske, at de analyser, jeg gennem flere år lavede af, hvordan den religiøse baggrund var blandt indvandrere og efterkommere, blev læst og brugt af mange. De gav også anledning til, at jeg blev bedt om at hjælpe med lignende analyser i lokale sammenhænge. Det samme var tilfældet med de medieanalyser, jeg lavede af mediernes dækning af muslimer og islam i Danmark i 2016 og 2017. Disse analyser er også blevet brugt og citeret ved paneldiskussioner, hvor der har været fokus på muslimers forhold i Danmark. Herudover har de interviews, der blev bragt for nogle år siden, med tværreligiøse par – altså hvor partnerne havde hver sin religion eller overbevisning – ligget blandt de mest søgte og læste artikler.

Mere brug for Sameksistens.dk end nogensinde Kan du se en udvikling over de 10 år? – Jeg fornemmer, at analyserne har været med til at give – i hvert fald nogle mennesker – et mere realistisk og nuanceret billede af fx den religiøse mangfoldighed blandt indvandrere og efterkommere og af mediedækningen af muslimer i Danmark. Men hvor meget det har betydet i det store billede, er svært at sige. Sameksistens.dk har jo trods alt været en beskeden røst i det store kor af røster, der lyder i samfundsdebatten. Og i de seneste både 10 og 20 år har mange af de røster, der er kritiske over for ikke mindst muslimske medborgere, haft stor gennemslagskraft i medierne. Så derfor er der endnu mere brug for netavisen i dag, end der var for 10 år siden. Hvad har været den største udfordring? Der har været flere udfordringer – ikke mindst at skaffe ressourcer. Det har jo for mit vedkommende været et projekt, jeg lavede ved siden af mine journalistiske opgaver. Så tiden har været begrænset. Økonomien har også været begrænset, selv om netavisen gennem årene har fået støtte fra enkeltpersoner og en enkelt fond. Men jeg er glad for de ressourcer, der har været – både økonomisk, men også for de personer, der har skrevet artikler og blogindlæg til netavisen, mens jeg var redaktør. Og så er jeg glad for at se, at der sker endnu mere på netavisen nu, end der gjorde i min tid. Det har været en stor glæde at følge udviklingen i det halvandet år, der er gået, siden jeg stoppede som redaktør.

Modvægt til hadtale mod især muslimer Hvor ser du det bærer hen de næste 10 år? – Tja, når det gælder sameksistens – og ikke mindst fredelig sameksistens – er der desværre mange kræfter, som trækker i den forkerte retning. Vi ser fx både herhjemme og i andre lande, at højreekstremistiske grupper i øget omfang laver hærværk og opildner til had mod ikke mindst jøder og muslimer. Og der er et stort antal hadefulde ytringer på de sociale medier mod muslimer og andre grupper. Politisk bliver der gjort mange flere forsøg i dag end for 20 år siden på at begrænse religionsfriheden, og igen er det især muslimer, der står i skudlinjen. Men Nye Borgerliges entré på den politiske scene har desværre skærpet den politiske retorik over for danske muslimer. – Samtidig har vi her under corona-pandemien har set eksempler på, at nogle grupper har handlet meget egoistisk. Vi så i sommer, at der flere steder var problemer med, at mennesker holdt fester og larmede i boligområder, hvor de ikke selv boede, og uden at tage hensyn til de faste beboere i områderne – og hvor de nærmest anså det for en rettighed at feste i fremmede nabolag og blev godt fornærmede, hvis de blev bedt om at vise hensyn. Det er et af de negative eksempler. Samtidig har vi jo heldigvis også set mange eksempler på, at der er blevet vist samfundssind. De fleste mennesker har trods alt fulgt myndighedernes anbefalinger med henblik på at begrænse smitten.

Bekymrende faktaresistens – En af de ting, der bekymrer mig ved det stadigt mere opsplittede samfund, er, at det ser ud til, at vi som samfund i større og større grad bevæger os væk fra at have en fælles samfundsforståelse eller et nogenlunde fælles billede af vores virkelighed. Vi danner hver især vores egne billeder af samfundet, som vi ser det, som vi så finpudser i små bobler sammen med andre, der har et nogenlunde tilsvarende billede af virkeligheden. Men i takt med, at vi på den måde forstærker vores eget billede af virkeligheden, bliver vi mindre tilbøjelige til at åbne op for, at andre grupper har anderledes billeder af virkeligheden – og eventuelt lade os korrigere af andres billeder. – Det bekymrer mig især i den sammenhæng, at der i visse grupper er en stor grad af fakta-resistens. Og det er et problem, for det bliver svært at føre en fornuftig dialog og saglig diskussion, hvis man ikke er enige om det faktuelle grundlag, som samtalen føres på baggrund af. Det er ikke et problem, at mennesker har vidt forskellige synspunkter og holdninger. Tværtimod. Det er det, der kendetegner et åbent demokratisk samfund. Men samfundsdebatten bliver meningsløs, hvis man ikke er enige om de grundlæggende kendsgerninger.

Religionsfrihed og global sameksistens Bent Dahl Jensen fortsætter sin journalistik på Religionsfrihed.nu – en hjemmeside om krænkelser af religionsfriheden i Danmark og andre lande. Netavisen Sameksistens fortsætter under mottoet ”Støt individet, styrk fællesskabet!” hvor emnefeltet både indbefatter alle marginaliserede samfundsgrupper og de fælles betingelser for eksistens og sameksistens mellem mennesker på kloden generelt. Derfor er sundhed og klima også i fokus. Selv om medier og meningsdannere stadig prøver at opdele mennesker i ”os og dem” anser Netavisen Sameksistens det flerkulturelle som det nye normale og fremmer diversitet i alle samfundslag som det naturligste i verden.

Det er gratis at abonnere på netavisens nyhedsbrev. Følg Sameksistens.dk på Facebook, Twitter og Instagram.

Comentários


bottom of page