top of page

Studerende hjælper flygtninge med at uddannelse sig

Uddannelse skal være for alle.

Det mener en gruppe danske studerende som nu hjælper flygtninge og indvandrere ind på videregående uddannelser. Student Refugees hedder projektet, hvis seneste tiltag er at tilbyde mentorer. De såkaldte buddies skal følge den udenlandske studerende godt på vej gennem det danske uddannelsessystem.

Målet er at byde studerende med forskellige baggrunde og fra forskellige lande velkommen ved at matche en studerende med flygtningebaggrund og en studerende, der allerede er bekendt med det danske uddannelsessystem.

På hjemmesiden StudentRefugees.dk samles information om, hvordan man kan opfylde adgangskravene og ansøge om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark.

De studerende giver også forslag til at komme uden om de barrierer, som personer med flygtningebaggrund møder, når de forsøger at få adgang til en videregående uddannelse, skriver hjemmesiden.

Og det er der brug for.

Personer med flygtningebaggrund møder i stigende grad udfordringer i det danske uddannelsessystem, når de søger om adgang til en videregående uddannelse.

Lovgivning på immigration og flygtningeområdet er i konstant forandring, hvilket gør det vanskeligt for personer med flygtningebaggrund at opfylde adgangskravene. Som en konsekvens heraf er antallet af studerende med flygtningebaggrund ikke, hvad det potentielt kunne være, lyder budskabet.

Comments


bottom of page