top of page

Syriske flygtninge har særlig svært ved at komme i job

Det er generelt svært at finde arbejde. Er man udlænding er det endnu sværere. Og er man flygtning har man måske traumer med i bagagen. Kommer man desuden fra et så kaotisk og krigshærget land som Syrien, er der endnu flere hurdler, der skal overvindes.

For ikke at tale om et arbejdsmarked, der tydeligt diskriminerer muslimer.

Ikke desto mindre viser en ny analyse, at det er særdeles svært for syriske flygtninge at komme i beskæftigelse.

Kvindelige syriske flygtninge har lavere beskæftigelse end flygtninge fra Eritrea, Afghanistan og Iran og har kun højere beskæftigelse end statsløse flygtninge. Syriske mænd er relativt bedre beskæftiget, men fortsat bag flygtninge fra flere oprindelseslande.

Det skriver Videncenter for Integration i en dugfrisk rapport. Her er nogle af tallene:

Syriske flygtninge fra 2015 er 5 år efter, i januar 2020, i ringe grad i beskæftigelse. Kun 54 pct. af mandlige syrere og 17 pct. af kvindelige syrere er i januar 2020 i beskæftigelse. Til sammenligning har 74 pct. af mandlige eritreanske flygtninge og 36 pct. af kvindelige eritreanske flygtninge fra 2015 beskæftigelse i januar 2020.

Der kan være flere årsager til forskellene mellem flygtninge fra de forskellige herkomstlande. Nogle flygtningegruppe kan have særligt mange traumer, der kan være forskelle i alderssammensætning og erhvervserfaring, lyder analysen.

Commentaires


bottom of page