top of page

Ny bog: Alle i Danmark er danskere

’Med Rødder i Udlandet’ åbner nye synsvinkler, nye horisonter og nye chancer for erkendelse.


En god gammel vits fortæller om to mænd ved et stoppested. Bussen er forsinket, og de to falder i snak og hygger sig så godt, at de også præsenterer sig for hinanden:

”Hans Jensen”

”Peter Hansen”

Peter Hansen ser for første gang undersøgende på Hans Jensen og siger til ham at det er sjovt at han hedder noget så dansk, for han ser faktisk eksotisk ud med sit kraftige sorte hår, brune øjne og mørk hud. De er blevet fortrolige.

”Ja,” siger Hans Jensen, ”jeg har også taget navneforandring.”

”Nåda, hvad hed du så før?”

”Jens Hansen.”

Peter Hansen bliver nu endnu mere forbløffet: ”Hvorfor tog du så navneforandring?”

”Folk spurgte mig altid, hvad jeg havde heddet før!”

Med rødder i udlandet

Her slutter historien, og det er lige her bogen Med rødder i udlandet kommer som en hjælp til ny erkendelse af et politisk problem, der har smittet debattører i alt for mange år, så Danmark er kommet på afveje.

De folk, der får taletid i medierne, bruger begrebet ’danskere’, som om der her i landet kun er tale om én grå masse. De modsætter sig med den sprogbrug, at verdens farverige mennesker får legitimitet til at leve på det lillebitte område, Danmark. Et land, som ængsteligt omkranser med grænser, og kun må overskrides af debattørerne selv.

Absurditeten har længe været erkendt af civilbefolkningen og mange NGO’er, som blot har været forment adgang til at gøre sig hørt nok til at de kunne vende begrebernes supertanker.


Kulturstyrelsens nyttige støtte

Men nu har kulturstyrelsen støttet en publikation, der giver alle os danskere mulighed for at tage navneforandring til genkendelse af os alle sammen med respekt for hver eneste af os.

Man kan her læse om danskere der har rødder i ti forskellige lande udenfor Danmark. Læseren får f.eks. at vide hvor de bor, hvad de arbejder med, og hvor stor en procentdel, der har stemt ved valgene. Det gælder vel at mærke både for danskere med rødder i udlandet og danskere med rødder i Danmark: Der er således til sidst i opregningen et afsnit ’alle danskere’.

Vestlig overfor ikke-vestlig bliver erstattet med ’dansk med rødder i udlandet’.


Statistisk overskuelighed

Man lærer også hvordan et tilsyneladende uoverskueligt stof bliver bearbejdet statistisk, og sidst i bogen gøres der rede for, hvordan noget alligevel har været utilgængeligt for denne publikations statistiske bearbejdelse. Alt bliver lagt åbent frem.


Bekræfter Verdensmålene

Udgivelsen repræsenterer med sin nye synsvinkel en særlig værdi ved at være i overensstemmelse med FN’s Verdensmål, som støtter mangfoldighed.

Bogen er beregnet til undervisning for børn og unge, men anmelderen vil også bruge den i studiekredse, for der er meget at drøfte i det inspirerende indhold.

Den skal her hilses velkommen i glæde over, at vi danskere både har rødder og fødder!

Bogen er blevet til takket være økonomisk støtte fra Kulturministeriets pulje til almennyttige kulturelle projekter og fra SILM-fonden samt ressourcer stillet til rådig af rådgivnings- og videnshuset Cphfacilitation ApS. Selve bogen er udarbejdet i et konstruktivt samarbejde mellem Cphfacilitation ApS og foreningen SOS Racisme.

Med Rødder i Udlandet

Redaktionsgruppe og forfattere:

Anne Martens Hjarn v. Zernichow Borberg


Bogen kan downloades gratis både som pdf og som en fil, man kan bladre i.

Comments


bottom of page