top of page

Otte grunde til at lukke udrejsecentrene

Behandling af flygtninge på bl.a. Ellebæk krænker menneskerettighederne og opleves som tortur, skriver foreningen SOS Racisme.Kronik af Anne Nielsen, talsperson, SOS Racisme

 

I denne artikel nævnes otte grunde til at lukke Ellebæk og udrejsecentrene. De vigtigste grunde er, at fængsling, opholdspligt samt den behandling, de får i Ellebæk og udrejsecentrene, krænker menneskerettighederne. Og dermed dansk ret, da Den Europæiske Menneskerettigheds­konvention blev inkorporeret i den i 1992.

 

Opholdet opfattes som tortur

De indsatte og indkvarterede opfatter opholdet som tortur – for at få dem til at rejse tilbage, til det, de flygtede fra. Helst frivilligt - ellers med tvang.

Europarådets Komité mod Tortur, CPT, udgav sin rapport i 2020 og udtalte, at Ellebæk var værre end noget andet fængsel, de havde besøgt i Europa, og at det ikke var egnet til mennesker. Det skulle istandsættes og remøbleres – ellers måtte de indsatte flyttes til et andet sted. Ellebæk blev renoveret fysisk, men politikkerne har ikke imødekommet de fleste af de andre anbefalinger. Når man satte selvmordstruede i isolationscelle kun iført underbukser, overtrådte det forbuddet mod tortur og nedværdigende behandling. Og man skulle afskaffe isolationsceller og strafceller og den stramme fængselsdisciplin. Det var fængselslignende, hvad det ikke burde være, for de tilbageholdte var ikke kriminelle, og de indsatte skulle have ret til at have mobiltelefon i cellen.

Desuden var medicinfordelingen under al kritik, ligesom der manglede en sundhedsundersøgelse ved ankomsten. Den ville have kunnet identificeret torturoverlevere og svært psykisk syge mennesker som skulle skånes for at sidde indespærret, og sikre korrekt medicin til den indsatte fra start af. Der burde være tilgængeligt sundhedspersonale døgnet rundt. De indsatte havde ret til oplysninger om advokater etc.

 

Flygtninge kriminaliseres af pligter

På udrejsecentrene kan man indsættes med opholdspligt og meldepligt pålagt administrativt - i årevis uden at blive stillet for en dommer før man overtræder melde- eller opholdspligt og dømmes og sættes i reglen i fængsel ved 3. dom. Derpå pålægges man også underretningspligt og daglig meldepligt og får straffe efter et skærpet strafskema tiltænkt tidligere kriminalitetsdømte med udvisningsdom og personer på tålt ophold. Man får udvisningsdom og indrejseforbud en årrække, og er altså blevet kriminaliseret af pligterne. Man risikerer at skulle opholde sig der i årevis – skiftende med fængselsophold, ophold i Ellebæk, og evt. ophold i et asylcenter, hvis man får genoptaget sin asylsag.

Nogle opfatter Kærshovedgård (KHG) som lige så slem eller endnu værre end Ellebæk, fordi man på KHG også kan være udsat for vold og trusler fra narkobander og blive afhængig af stoffer. Nogle trues til at blive pushere på grund af narkogæld. Og overfaldsmand og offer bor ofte på samme gang. Beboerne må ikke arbejde eller få lommepenge, medmindre de skriver under på frivillig hjemrejse. Mange overtræder pligterne eller dømmes for det, selv om de ikke har overtrådt dem, fordi det ikke efterforskes grundigt af Hjemrejsestyrelsen eller politiet før de anmeldes eller kommer for retten, fx om de reelt havde besøgsorlov de pågældende dage, om de var til møde med Udlændinge- eller Hjemrejsestyrelsens kontorer i andre byer, eller om de var indlagt. Der er ingen retssikkerhed for de udviste, de er fredløse og skal selv bevise, de er uskyldige.

 

Motiv: At gøre opholdet så utåleligt som muligt

Alt sammen er for at gøre det så utåleligt som overhovedet muligt. Da den fhv. udlændingeminister Inger Støjberg sagde det, vakte det først forargelse. Men siden har regeringer, folketingsflertal og myndigheder gjort det endnu mere utåleligt.

I Avnstrup, som er et mildere udrejsecenter, har 75% - 80% af forældre til børn tegn på psykisk sygdom, og især de store børn har det skidt og har mange sygdomstegn. Mange på udrejsecentrene bliver psykisk syge, deprimerede eller helt apatiske. På Kærshovedgård var der 8 selvmordsforsøg i 2022, knap 4 procent af de indkvarterede. Mange er blevet så nedbrudt, at de ikke kan klare sig selv mere og er kommet på omsorgsafdeling; men flere er fortsat pålagt pligter - hvorfor? De burde have humanitært ophold og bo i samfundet! Mange er fysisk syge, men får ikke den behandling, de har brug for, kun nødvendig, uopsættelig og smertestillende behandling (NUS).

 

Udrejsecentre ødelægger mennesker

Al denne utålelighed er samtidig meningsløs: Ellebæk, udrejsecentrene, pligterne og straffene. Danmark kan tilbageholde en udlænding i 3 døgn efter Grundloven, så hvis man vil tvangsudsende nogen, så vent dog med at arrestere til lige før udsendelsen. Opholdspligt og udrejsecentre sikrer intet, men ødelægger mennesker, og mange flygter fra udrejsecentrene - de kan ikke holde det ud! De tør ikke rejse hjem til forfølgelse, tortur, drab og krig. Og vil ikke rejse fra deres børn, mand eller kone. Al den utålelighed koster Danmark dyrt. Den presser psykiatri, fængselsvæsen, politi og domstole. Og den øger risikoen for vold og radikalisering på centrene og for stofafhængighed og narkokriminalitet. Den bunder i ”det udlændingepolitiske flertals” mobning af udviste udlændinge for at sikre fremmedfjendtlige stemmer, og den øger kriminalitet, fremmedhad og forråelse!

Skip paradigmeskiftet! Hold op med at inddrage opholdstilladelsen fra folk, hvis hjemland ikke er sikkert! Giv de udviste sundhedskort, og ret til at bo hvor de vil og til at arbejde og uddanne sig!


Comments


bottom of page