top of page

Politisk modvilje præger radiodebat om danske mødre fra Syrien

I Ugens Gæst på P1 blev advokat Knud Foldschack hele tiden konfronteret med spørgsmål, formet af politiske udtalelser imod hjemtagelse af danske statsborgere.


Jurister burde aflægge ’juristløfte’ i lighed med lægeløftet.

Sådan siger Knud Foldschack i sin samtale med Gitte Hansen i ’UGENS GÆST’ på p1 den 8. oktober. Anledningen er at der nu er kommet tre kvinder med 14 børn hjem fra Syrien.

Advokat Knud Foldschack holder fokus på børnenes tarv gennem hele samtalen, selv om intervieweren hele tiden prøver at tage andre synspunkter med. Hendes spørgsmål er alle formet efter, faktisk en slags citater af de politiske udtalelser, der er fløjet rundt i luften i den sidste tid imod hjemtagelsen af danske statsborgere.


Politiske fordomme

Lytterne bliver mindet om statsministerens hævdelse af, at ”de mennesker har vendt Danmark ryggen”, og at ”de ikke har noget at gøre i Danmark”.

Programvært Gitte Hansen kommer også ind på Pia Kjærsgaards forargelse.

Knud Foldschack, der er advokat for en af de hjemkomne kvinder og hendes børn, har hele tiden været i forbindelse med børnenes bedstemor, som for lang tid siden henvendte sig til ham, og som også i radioen har fortalt om børnenes omsorgsfulde mor.


Demokratiets forfald?

Han er bekymret for demokratiet, der er voldsomt presset i denne tid, hvor regering og folketing tager så megen magt til sig, at de i realiteten lader hånt om magtens tredeling. Det sker ved administrativ fratagelse af statsborgerskab – uden om domstolene. Voldsom fordømmelse af konkrete personer, som politikere kalder ’fremmedkrigere’, uden at de er blevet dømt.

Selv statsministeren nedværdiger sig til at sige, at der er nogen, der ikke har noget at gøre i Danmark, før disse mennesker har været stillet for en dommer.

Nu får retten lov til ar tale. Og selv om retten, ligesom alle menneskelige foranstaltninger er fejlbehæftet, er det dog et fremskridt.

Forslaget om et juristløfte er en god idé, og det kan efterleves uden at være aflagt.

bottom of page