top of page

Asyllov efterlader Danmark som et lille, lukket luksusland

Lov om modtagecentre udenfor EU afslører et usolidarisk Danmark, der trods rigdom og velfærd ikke vil tage sin del af ansvaret for verdens mest udsatte.


Folketinget har netop vedtaget en lov, der muliggør asylbehandling i et tredjeland som Rwanda. Her ses udlændingeminister Mattias Tesfaye og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen lave en foreløbig aftale med Rwandas Udenrigsministerium.

Jeg troede ikke, det ville ske. Folketinget har netop vedtaget en lov, der muliggør asylbehandling i tredjelande udenfor EU. Danmark er nu langt ude i tovene og vores politikere åbenbart helt udenfor pædagogisk rækkevidde.


Forringer beskyttelse mod overgreb

FN har advaret mod loven, da den "risikerer at underminere fundamentet for det internationale beskyttelsessystem for verdens flygtninge".

EU-kommissionen er bekymret. Loven rejser "grundlæggende spørgsmål om både adgangen til asylprocedurer og effektiv adgang til beskyttelse," siger EU-kommissionens talsmand.

Og stribevis af ngo’er har klart sagt fra: det er direkte farligt at sende asylansøgere til lande som Rwanda.

Oprettelsen af modtagecentre i tredjelande risikerer ”at underminere retten til at søge asyl og forringe flygtninges beskyttelse mod forfølgelse og overgreb med store menneskelige konsekvenser til følge”, skriver Dansk Flygtningehjælp, Amnesty Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, Red Barnet, Læger uden Grænser, DIGNITY, Refugees Welcome og Foreningen af Udlændingeretsadvokater.


Advarsler preller af på politikerne

Men regering og folketing er totalt tonedøve over for enhver kritik. Alle advarsler fra eksperter preller af som vand på en gås. Regering forfølger magten, mens folketingsflertallet bakker op.

Vi må konstatere: Socialdemokratiet er hverken socialt eller demokratisk. Regeringen kender ikke til moderne, inkluderende ledelse. Og folketinget har totalt mistet følingen med folket.

De repræsenterer os ikke længere.

Jeg kan ikke tro, at den jævne dansker står bag politikernes helt horrible og menneskefjendske beslutninger. At syriske flygtninge sendes tilbage i armene på den brutale diktator, de flygtede fra. At ansøgere om statsborgerskab pludselig mister denne ret på grund af mindre forseelser i en fjern fortid. Og nu, at vi holder mennesker i strakt arm - børn og familier, som blot søger beskyttelse fra krig og overgreb.


Hvorfor ser støttepartierne passivt til?

Vi har jo råd til at hjælpe dem. Vi lever i et velfærdssamfund. Hele verden ser hen til den skandinaviske model, hvor vi tager os af den svage. Alligevel vil vi ikke være solidariske med EU og resten af verden. Vi går enegang som det lille lukkede luksusland, hvor vi kun tænker på os selv.

Vores politikere, altså. Regeringen har et særligt ansvar. De har serverretten. Men støttepartierne kan ikke undsige sig. Lovforslagene er ikke bare dumme; de er også direkte farlige. Og de skader Danmarks rygte i verden.

Hvorfor i al verden har Radikale Venstre, SF og Enhedslisten ikke væltet regeringen for længe siden?

Commentaires


bottom of page