top of page

Bibelen inspirerer til samfundsforandring i Tanzania

Ord bliver til handling i et danskstøttet projekt, der frigør kirkers og kristnes ressourcer til at løfte lokalbefolkninger ud af fattigdom.


SPONSORERET: Hvad vil det sige at være kirke? Lytte til prædikener søndag formiddag? Gøre noget ved behovene i lokalsamfundet? Den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania gør begge dele.

Med støtte fra Luthersk Mission i Danmark går kirkefornyelse og samfundsforvandling hånd i hånd. I storbyerne Dar es Salaam og Iringa går kristne til bibelstudie, finder deres potentiale, analyserer samfundsbehovene og gør en forskel.

Sy-forretning bliver til sy-skole

En af dem er Sara Faustinie fra landsbyen Fukayosi Mjini nord for Dar es Salaam.

- Efter de første grundlæggende bibelstudier blev jeg klar over, hvor mange evner og ressourcer, Gud egentlig har givet mig. Derfor fik jeg mod til at udvide min sy-forretning med en lille sy-skole. Nu har jeg to unge piger i lære, fortæller hun.

Projektet modtager støtte gennem Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU). Saras sy-skole er et godt eksempel på, hvad indsatsen går ud på.

- Det begynder med, at menighederne studerer Bibelen for at få Guds perspektiv på livet. Derefter kigger deltagerne ind i sig selv og deres nærmeste: Hvilke ressourcer har vi til at gøre en forskel? Som tredje skridt involveres lokalsamfundet: Man tager fat i landsbyledere og andre ressourcepersoner og får dem med på vognen, fortæller Ole Malmgaard, der er Luthersk Missions missionskonsulent med ansvar for Tanzania.


'Mission til hele mennesket'

Det handler om at skabe en forbindelse mellem at forkyndelse af evangeliet og ”skabe bedre levevilkår for den fattige befolkning”, uddyber han.

- Vi vil imødekomme menneskers fysiske, psykiske og åndelige behov. Vi fortsætter det vi kalder klassisk mission, altså forkyndelsen af evangeliet, men for at vi kan være troværdige, må vi se på hele mennesket. Præcis som Jesus gjorde. Det kalder vi holistisk mission.

Og holistisk bliver det også ved at Den Lutherske Kirke i Tanzania har fuldt ejerskab over indsatsen:

- Vores missionærer kommer ikke blot med al viden og kompetence og alle pengene, men understøtter de ressourcer, kirken allerede har. Den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania er en stor kirke, som kan meget selv. Så vores støtte går til at bevidstgøre og udruste menighederne til det, de kan bidrage med selv, forklarer Ole Malmgaard.


Ressourcer frigøres

Gennem bibelstudier, bevidstgørelse og konkret handling frigøres ressourcer i den enkelte kristne. Som førnævnte Sara Faustini, der nu er inspireret til at lade forretningen vokse, så den kan gavne endnu flere mennesker i lokalsamfundet.

At udvide sin sy-forretning til også at være sy-skole er win-win, fortæller hun:

- De to piger, jeg har i lære nu, får mulighed for at dygtiggøre sig, samtidig med at de hjælper med at udvikle min forretning. Jeg drømmer om at kunne åbne en større sy-skole en dag, som kan skabe flere muligheder for unge i mit lokalområde.

Luthersk Mission begyndte missionsarbejde i Tanzania i 1911 og arbejder sammen med Den evangelisk-lutherske Kirke i Tanzania, som har omkring 7 millioner medlemmer. Luthersk Mission er en af 38 medlemsorganisationer under Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU), der forvalter udviklingspuljer under Udenrigsministeriet.

Opmerkingen


bottom of page