top of page

Debat: Muslimer bør skabe fred – ikke ufred

Af Mohamad El-Sayed, medicinstuderende

Den nyeste forskning og statistikkerne viser, at det går bedre med beskæftigelsen og kriminaliteten er faldende hos ikke-vestlige indvandrere. Alligevel er der fortsat nogle ubegavede unge, som ødelægger det for alle os andre.

Jeg er muslim og elsker Jesus (Fred være med ham) af hele mit hjerte. Vi kan være uenige i vores grundholdning til tilværelsen og verdens indretning. Men noget som bør forene muslimer, kristne, jøder samt anderledestænkende er påbuddet om næstekærlighed. Vi bør alle bestræbe os på at udvise kærlighed, gavmildhed og gæstfrihed overfor vores familie, naboer, venner samt bekendte.

Det klæ´r ikke en muslim at skabe ufred i samfundet frem for fred.

Stofmisbrug. Besiddelse af ulovlige våben. Hvidvaskning af penge. Skamløshed. Respektløshed. Æreløshed. Trillende tårer ned ad kinderne på en sønderknust mor. Dette er resultatet, når man vælger at omgås i et kriminelt miljø, som kun vil føre til ydmygelse og evig fortabelse.

I det seneste stykke tid har vi været vidne til flere skudepisoder i både Odense og Københavnsområdet. Værst gik det ud over en 22-årig ung mand, som befandt sig på det forkerte sted og på det forkerte tidspunkt iblandt de forkerte personer.

En tragisk handling, som førte til, at en ung sjæl afgik ved døden i Ishøj ved en skudepisode, hvor der blev affyret adskillige skud imod en bil.

Hvornår vågner vi muslimer op!? Det kan ikke være rigtigt, at en uskyldig sjæl skal betale prisen, hver gang en tosse opfører sig uden for pædagogisk rækkevidde.

Bandekriminalitet står i modsætning til påbuddet om næstekærlighed, som enhver muslim bør efterleve. Det er med til at skabe had, splittelse, utryghed i samfundet samt fordomme om muslimer. Danmark har omfavnet os samt givet os rigeligt med muligheder for uddannelse og beskæftigelse samt opnå succes i samfundet. I stedet for at udvise taknemmelighed er der nogle, som gør det stik modsatte.     

Vi bør stå til regnskab for vores handlinger, før vi giver andre skylden. Jeg kan ikke forstå, at nogle forældre er uopmærksomme på deres børn samt undlader at give dem den rette opdragelse, der skal til for at fungere i et velbegavet samt velfungerende samfund. Vi bør være forbilleder og rollemodeller for vores børn og børnebørn samt påbyde det gode og forbyde det onde over for vores medmennesker.

Som muslimer bør vi afholde os fra alt det skadelige samt forkastelige. Barmhjertighed, anstændighed, overbærenhed, ydmyghed og medmenneskelighed er noget, som Islam belærer os. Vi bør til enhver tid tage det til os med kyshånd samt berige samfundet og vores medborgere med godhed på bedste vis!

Comments


bottom of page